Children's Church - Children of Hope

   

    Oficiální vznik dětské církve se datuje do prosince roku 1991 - v tuto dobu však nastala jen drobná změna. Práce, která už třetím rokem probíhala na ulici v Kolonii a na podzim roku 1991 v romském centru na Nymburském sídlišti se příliš rozrostla co do počtu účastníků a bylo potřeba se přesunout pod střechu s větším počtem míst.
    23. prosince 2001 jsme se tak poprvé sešli v sále Městského kulturního střediska v Nymburce. Ne všechno jsem stačil dokumentovat, a tak je tu foto z dalšího setkání 6 ledna.


Začátky - kolonie

    Tohle setkání však zdaleka nebyl začátek. Jedna půlka dětské církve začínala tam, kde mnohé z dětí byly a jsou - přímo na ulici, v kolonii.

    Píše se rok 2000, první fotky, co se mi podařilo v mém archívu ulovit. Dětský den, práce v kolonii už běží. Na dětském dnu je chumel dětí. Spousta soutěží, děti lezou na stromy, nosí pinpongové míčky, vodu, tahají lano, ... Zkrátka všechno, co na takovém dni může být. 

    Na konci velký obchodní dům s nákupem užitečných věcí - gumičky do vlasů, sponky, autíčka, letadla. No jo, dětem je přeci jen o trošku míň, než dneska.

    Děti z kolonie, ostatních částí Nymburka, Lysé a Milovic dnes tvoří většinu účasti dětské církve, celkem je to něco přes stovku dětí, na shromáždění církve je pravidelně asi 60-80 dětí.


Začátky - křesťanské společenství

    Půlka druhá začínala ještě o poznání dříve - a to přímo v naší církvi, církvi "normálních" dospělých. Velkou část KS Nymburk tvoří mladí rodiče,a tak v církvi o děti nebyla nouze. Skóre už se delší dobu udržuje na 50:50 ve prospěch dětí (jsou víc vidět).

    K dnešnímu dni je to tedy okolo 40 dětí, podobně jako dospělých. Na shromáždění dětské církve se objeví necelá polovina z nich (většina se už účastní dopoledních bohoslužeb církve nebo nedělní školy). Některé ze starších dětí členů sboru se také přímo podílejí na praktickém chodu dětské církve - hrají různé scénky, které jsou součástí programu, pomáhají udržovat pořádek a klid, zvučí, připravují pomůcky a kulisy. 

    Na obrázku je požehnání před nedělní školou a odchod do nedělní školy před asi dvěma lety.

Práce s dětmi

    V průběhu týdne probíhá několik setkání s dětmi. Dvakrát v týdnu jsme s dětmi přímo na ulici, nebo je chodíme navštěvovat domů - ve středu je malý "dětský den".

    To je chvíle, kdy se věnujeme dětem v tom, co je baví asi nejvíc. Paradoxně je to téměř cokoliv smysluplného, nejčastěji hry (fotbal, na schovávanou, na babu), ptákoviny (točení dokola, pobíhaní, případně vytáčení dozírajících) nebo táboráky s buřty. Děti ale také rádi pracují - samozřejmě jen tehdy, pokud je někdo s nimi - a právě proto, že je s nimi.

    Podzim 2000, na ulici v kolonce. První větší akce po dětském dnu - přišlo přes padesát dětí. Štěpánka zrovna vysvětluje nějaká složitá pravidla.

    Stále září stejného roku. První pokus být s dětmi někde uvnitř, v místnosti, zavést více rádu. Na videu v dětském domě, Nymburk.
      Tyhle fotky dělal Marek, tak nevím přesně, kdy to bylo. Podle Pavlíka a počasí bych to odhadl znovu na ten podzim 91

      Stejné místo, před kolonkou. V dáli ještě nestojí honosný dům v Kolonii.

    Fotbálek ze stejné doby. Julek je na něm ještě kluk - dneska, za dva roky, už je z něj mladík. A jedna skupinová holčičí fotka. 

Nové fotky

      Duben 2002, odklízení nepořádku. Nepořádku je v kolonce na můj vkus až příliš mnoho. Obrovské množství rozbitého skla (lahví), různých hřebíků a drátů, čouhajících ze země, popela všeho druhu (včetně umělohmotných škvarků), kusů betonu či větších kousků železa. Zbytky aut, mraky pneumatik. Na fotkách všcho vypadá skoro ideálně ...

    Část pracovní čety. Dostat všechny děti na jednu fotku by stálo příliš mnoho námahy.
    Kousek reálného nepořádku a mezi ním Patrika, Pavlínka, Zlatka, Pavlík a Nikolka.
   Několik dalších fotek úklidových čet.