Tady by měla být umístěna fotogalerie všech dětí i dospělých - ale práce s tím přesáhla moje možnosti - Zvlášť pojmenování víc jak stovky fotek dětí. Prozatím alespoň některé fotografie se jmény a zbytek jako galerii.

     Začneme těmi, kterými to začalo. Štěpánka a Marcel Oubrechtovi. 
   

     Pak tu jsou další, kteří se starají o různé části provozu dětské služby. Především pastor sboru KS Nymburk Pavel Mach (jehož rozumnou fotku se mi nepodařilo najít), trenér Petr Jeník, Jana a Toník Follerovi, Kateřina Johnová, Martina Vrchotová a Patrik a Ilonka Šlechtovi.
    

     Ty naše fotky jsou vystříhané ze společných, jak je vidět na ukousnutých částech rukou a hlav. Pokusím se ulovit lepší.
     Jsou tu i děti, které se podílejí na práci - Žanetka, Jonáš a Daniel Oubrechtovi, Lucka Miklóšová, Petr a Jirka Pačesovi a mnozí další. Ty už najdete níže na stránce.