Září 1990 - Ukrajina

      V oblasti problematiky romské populace jsme v posledních letech vyjeli na praxi za hranice naší země, a to na Ukrajinu do Mukačeva, Užhorodu a vesnice Jánoši.

    Vezli jsme tam peníze na vystavení vývařovny, která zároveň bude sloužit jako škola pro děti. Také jsme vezli léky pro děti a dospělé, šatstvo a potraviny.


    Navštívili jsme velké množství rodin a viděli jsme, že situace obzvláště romského obyvatelstva je katastrofální. 

    Lidé tam umírají na tyfus, chybí základní zdravotní prevence. O něco lepší je situace ve větších městech.

 
 

Srpen 1991 - Rumunsko

    V srpnu roku 2001 jsme vyrazili s týmem devíti lidí z ČR společně se Švýcarským týmem Metro ministries church do Rumunského města Sighiskvara (kde bydlel Vlad Dracula). Město žije z turistického ruchu, ale žebráky a chudinské čtvrti nelze přehlédnout.

      Nejrychlejší seznámeni bylo s dětmi - s nimi jsme si hráli, povídali a seznamovali se s rodiči.

    Bydleli jsme na základně IWAM (mládež s misií), odtud jsme denně vyjížděli do vesnice 15km vzdálené, která byla rozdělená na dvě části. Naším náklaďákem jsme parkovali uprostřed romské části a z vlastního agregátu jsme poháněli pekárnu, kde se peklo denně 400 půlkilových bochníků bílého chleba.
       Každý podvečer byl pro děti připravený asi hodinový program, plný písniček, her, soutěží, příběhů. 
      Dynamika programu byla velmi dobře promyšlena a připravena tak, aby mohly děti po celou dobu udržet pozornost.
    

       Navštěvovali jsme jejich hliněná obydlí a v . Viděli jsme bídu, nemoci, zaostalost. 

     Jejich přijetí bylo velmi dobré. Tento projekt hluboce zasáhl naše srdce.