<<  <°)))><
Zpátky na domovskou stránku
Dětí naděje
 

Co jsme dělali?
>>
 

Report 2003
>>
 

Report 2004
>>
 

Report 2004, duben
>>
 

Hranolkyáda
>>
 

Občanské sdružení
Děti naděje

Práce s dětmi a mládeží

      Občanské sdružení Děti Naděje vzniklo před rokem, svou činnost však členové OS provozují již pátým rokem. V předchozích letech jsme pracovali pod církví Křesťanské společenství Nymburk. V roce 2002 se tato činnost oddělila do Občanského sdružení Děti Naděje.

     Občanské sdružení se věnuje práci mezi dětmi a mládeží jako prevenci proti kriminalitě a drogám. Naším cílem je podchytit děti a mládež, kteří balancují na okraji společnosti, žijí v beznaději, odmítnutí - a právě takovým přinést naději a lásku. Věříme v princip setby a žně - Bible, Přísloví 22,6: “Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní ani když zestárne…“

     Před pěti lety začala tato práce v nymburské romské kolonii, v jejím parku a ulicích. Uviděli jsme, jak děti a mládež dnešní doby žije v naprosto jiném životním stylu než děti před patnácti lety. Morální hodnoty prudce klesají. Na základních školách nejsou výjimkou drogy, agresivita, rychle nastupující sexuální zkušenosti. Mnohem větší vliv, než rodina a Bůh, mají na děti kamarádi, ulice, počítačové hry a akční filmy. Statistické údaje z roku 2000 udávají čísla, která hýbou srdcem: v roce 2000 se v ČR pohřešovalo 5.217 dětí a mladých lidí do 18ti let, z toho se 79 nenašlo vůbec. Sebevražednost dětí z důvodu pocitu naprostého osamění je na druhém místě v žebříčku důvodů dětského úmrtí.

     Práci mezi dětmi jsme začali na ulici, tam, kde se cítily romské děti nejlépe. Postupem času se rozvinuly kontakty s rodiči a romským poradcem, který v současnosti sídlí na Krajském úřadě na Praze 5, panem Cyrilem Kokym. Činnost se postupem času přesouvala do Lysé nad Labem a Milovic. Vznikl fotbalový klub, do kterého se zapojili chlapci z Lysé nad Labem a Milovic. Tréninky probíhají na pronajatém hřišti od Městského úřadu města Milovic, v zimě se přesouváme do tělocvičny v ZŠ Komenského v Lysé nad Labem. V létě jsme uskutečnili za pomoci Křesťanského společenství Nymburk a mezinárodní organizace AMBASSADORS in Sport třídenní intenzivní fotbalový kemp, kterého se zúčastnilo 40 chlapců a děvčat ve věku od 7 do 15ti let.

     V prosinci 2002 vznikl taneční klub Hip - hopu, break dance, zapojily se do něj děti od 10 do 16ti let. Trénují každý pátek v malé klubovně pronajaté od Křesťanského společenství, jednou v měsíci mají intenzivní trénink v tělocvičně ZŠ Milovice. Členové tanečního klubu si zvolili název KoH Gang. Mají za sebou vystoupení např. na benefičním koncertě pořádaném ke dni dětí v Milovicích, na předprázdninové show pořádané Městským kulturním střediskem Milovice. Účastnili se třídenního maratonu v Ústí nad Orlicí Jesus break. KoH Gang vystupoval na mnoha nedělních akcích pro děti, které jsme v roce 2002 pořádali každou neděli a v roce 2003 jedenkrát za 14 dní. Těchto nedělních akcí se účastnilo v průměru 65 - 90 dětí. Na nedělní odpoledne jsme děti sváželi pronajatým autobusem z Lysé nad Labem přes Milovice do Nymburka.

     V zimě jsme podnikli s biblickým klubem víkend na horách, víkend měl velký úspěch. Chystáme se jej zopakovat. V létě jsme stanovali na Šumavě u řeky Blanice, v srpnu jsme děti vzali do protidrogového střediska Teen Challenge v Císařském Šluknově, na jehož pozemku jsme stanovali. Děti mohly slyšet svědectví mladých lidí, kteří ve svém životě prožili závislost na drogách, herních automatech, alkoholu.

     V prvních měsících 2004 bychom rádi otevřeli výtvarný klub pro menší děti (5 - 7 let). 

      Během pěti let naší činnosti se podařilo propojit vztahy dětí romských i neromských. Snažíme se spolupracovat se sociálním odborem v Lysé nad Labem, pozitivní ohlasy na naši činnost se ozývají i ze Zvláštní školy v Lysé nad Labem. Jsme velmi vděčni za vedení města Milovic, které nám vychází velmi vstříc a v současnosti uvažujeme o ještě bližší spolupráci. Máme radost z toho, že milovické děti jezdí pomáhat do romské kolonie v Nymburce a nymburské děti to vítají. 

      Naší vizí je vybudovat v Milovicích dětské centrum, za jehož účelem jsme za přispění Křesťanského společenství Nymburk a mnoha dalších sponzorů zakoupili dům, který je před velkou rekonstrukcí. V současné době natáčíme video o naší práci (cca 20ti minutový program), který by měl být nadabován i v angličtině. Toto video má posloužit k propagaci naší činnosti a oslovení veřejnosti ohledně sponzorských darů a grantů. Po předběžné kalkulaci panem ing. architektem M. Bálkem bude rekonstrukce vyžadovat cca 10 mil. Kč. V domě by měly vzniknout klubovny, pracovny pro keramiku, PC, fotografování, dílna pro kutily, klubovna pro fotbalový klub, kuchyň s jídelnou, velký shromažďovací sál, malé hudební studio. Dětské centrum by mělo být místem, kde se budou konat protidrogové přednášky, pedagogicko-psychologická poradna, doučování dětí a výuka hry na hudební nástroje. 

     Dům se nachází v blízkosti pronajatého hřiště, které bychom rádi zrekonstruovali a jako nový prvek vybudovali šatny se sociálním zařízením pro fotbalisty a skate park. Projekt na opravu a rekonstrukci hřiště jsme zadali též panu ing. arch. M. Bálkovi. V současné době se připravují potřebné věci pro otevření stavebního povolení. 

     Naší další aktuální potřebou je vybavit naše Občanské sdružení aparaturou, která se využije při vystupování dětí, trénincích, hudebních zkouškách a největší potřeba je na nedělních odpolednech pro děti. Nechali jsme vypracovat několik nabídek pro naše potřeby a aparatura, která bude bez problémů odpovídat kvalitou i zvukem se pohybuje okolo 85 tis. Kč. Nákup této aparatury umožní též pořádat akce, jejichž výtěžek by putoval na Dětské centrum. 

     Potřeba mezi dětmi je obrovská. Každý týden svážíme děti na Klub, na tréninky, na nedělní bohoslužby, do romské kolonie ... Kapacita naší jedné dodávky Fiat Ducato již nestačí. Vzniká potřeba zakoupit další dodávku pro převoz dětí.

     Občanské sdružení se snaží samofinancovat provoz všech zmíněných činností, a v současnosti jsme nechali vyrobit pro členy tanečního týmu stejná trika a postupně bychom rádi jejich taneční kostýmy doladili. 

     Čemu prospějete, čemu pomůžete, když svým darem přispějete na některou ze zmíněných potřeb? Prospějete a pomůžete budoucí generaci, která žije v naprosto odlišné době než jsme žili my. Sama lokalita Milovic a Lysé nad Labem je z hlediska rozvodovosti nejvyšší na okrese, nejvyšší nezaměstnanost na okrese, vysoké procento narkomanů. Průměrný věk lidí žijících v Milovicích je 28 let. V roce 1993  měly Milovice něco málo přes tisíc obyvatel, v současné době skoro šest tisíc. V jiných městech se školy a školky ruší, v Milovicích praskají ve švech.

     Klubovna, kterou máme pronajatou na tanec a biblický klub nám již nestačí do velikosti. Čím dřív se podaří shromáždit peníze na rekonstrukci Dětského centra, tím dřív se bude moci otevřít a plnit tak svůj účel. 

     Kapacita Milovic je 15 - 17 tisíc obyvatel. Stěhují se sem lidé z celé republiky s různými osudy a životními plány. V Lysé nad Labem ani v Milovicích není žádný dům Dětí a mládeže, nejbližší je v Nymburce a v Poděbradech. Potřeba na milovicku a lysecku je více než obrovská!!!!! 

     Přejeme si v lidech probudit svědomí, aby vyhlédli dál ze svého okna. Dnes se jich možná problémy dnešních dětí a mládeže netýkají, ale co když jednou ... Proto chceme stát v této mezeře mezi dětstvím a dospělostí a pomoci dětem vyzrát tak, aby mohly zbudovat jednou sami zdravou rodinu.   

     V tom nám dopomáhej Bůh.

Za Občanské sdružení Děti Naděje
Marcel Oubrecht, Štěpánka Oubrechtová, Anna Dolejší

Své finanční dary můžete posílat na účet u Ge Capital Bank č. 162159065/0600.

Použijte prosím některý z následujících variabilních symbolů pro specifikaci vašeho příspěvku:

 101 - Dětské centrum 
 202 - Aparatura
 203 - Dresy pro taneční klub
 303 - Auto 
 304 - jiné (provozní náklady) 
 404 - rekonstrukce hřiště